Run

Run

Beyond boundaries

Swim

Swim

Beyond boundaries

Bike

Bike

Beyond boundaries

Trening programi

TRENING PROGRAMI


Personalizirani trening programi koji odgovaraju svima potrebama sportaša. Koriste se mnogo puta iskušane i jednostavne metode treninga bez nepotrebnog gomilanja kilometara.
Metode koji se koriste u ovim trenažnim programima i ovom pristupu jednostavno je shvatiti kroz ove korake:

1. Fokusiranje na kvalitetu treninga sa što manje trenažnih sati kako bi se osigruao napredak.
2. Jednostavni i lako pamtivi treninzi.
3. Trenažni intenzitet baziran prema osobnom doživljaju bez slijepog oslanjanja samo na uređaje.
4. Korištenje trenažnih uređaja (gadgeta) koji vam zaista trebaju, a ne sve što postoji.
5. Razvijanje osobnog trenažnog programa sa fokusom na potrebe klijenata.